Avvikling av arbeidsforhold

Noen ganger blir det nødvendig for arbeidsgiver å avvikle et arbeidsforhold.

I hovedsak er det to ulike grunner til at et arbeidsforhold må avvikles: arbeidstakers forhold eller virksomhetens forhold. Disse to innretningene har likheter mht prosedyre og dokumentasjonskrav, men også noen ulikheter. Lenkene til høyre på denne siden gir kortfattet informasjon om nyttige temaer når det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold mot arbeidstakerens vilje.

Kontakt KA tidlig

Denne informasjonen gir en kort innføring og er ikke fullstendig. KA anbefaler at en arbeidsgiver som står foran en slik sak, kontakter oss så tidlig som mulig.

Det er viktig at man tidlig innhenter faglige råd, både for å få på plass relevant dokumentasjon, fordi det kan foreligge flere løsningsalternativer i en tidlig fase, men ikke minst fordi en ryddig og adekvat saksbehandling alltid styrker saken for en arbeidsgiver.


Powered by Cornerstone