Lederutvikling og ledernettverk

Å inneha en lederstilling er spennende og utfordrende! Ledere har meningsfulle og viktige oppgaver i en virksomhet og arbeidet gir store muligheter til å få brukt evner, personlige egenskaper og et bredt register av kompetanse.

En jobb med lederansvar

Til tider kan lederjobbene også være belastende.  Som leder er du ansvarlig for virksomheten, for budsjettstyring og personell.  Det rettes mange og sammensatte krav til utførelsen av lederoppgavene.

Det er derfor viktig å gjennomtenke egne behov både for faglig påfyll, kollegial støtte og personlig veiledning. I dialog med styreleder/fellesrådets leder anbefales at det inngås nærmere avtale om hvordan egen lederutvikling kan ivaretas (lenke til forslag til lederavtale).

Subsidierte lederutviklingsprogram

Er du tilsatt som daglig leder i en av KAs medlemsorganisasjoner, kan du delta på KAs subsidierte lederutviklingsprogram, være med i et ledernettverk og på ulike konferanser,  kurs- og opplæringstiltak som arrangeres i løpet av året. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om hvilke muligheter som kan passe for deg.


Powered by Cornerstone