Personalledelse og personalutvikling

Publisert: 18/08/2010
De viktigste arbeidsprosesser i kirkelige virksomheter ivaretas av enkeltmennesker. Ansvaret for å møte det enkelte kirkemedlem i glede og sorg, i hverdagsliv og gudstjenestefeiring, ivaretas av tilsatte og frivillige medarbeidere.

Å møte mennesker på vegne av kirken, handler om å lytte og å formidle.

Det stilles store krav til den enkelte av kirkens medarbeidere.

Til sammen arbeider det ca 8 000 ansatte i Den norske kirke.

I tillegg er tusenvis av frivillige engasjert i lokalt kirkelig arbeid innenfor et bredt spekter av kulturelle, sosiale og kristelige aktiviteter.

Til noen stillinger stilles det høye krav til akademisk utdanning og særskilte lojalitetskrav ved at stillingen krever vigsling.

God personalledelse og bevisst satsning på personalutvikling og medarbeiderskap er viktig i kirkelige virksomheter.

KAs arbeidsgiveravdeling tilbyr rådgivning, opplæring mv til sine medlemmer innenfor området personalledelse og personalutvikling.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone