Konflikthåndtering og arbeidstvister

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke

Det partsammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. KA har utviklet dette heftet på bakgrunn av de problemstillingene som er kommet fram i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagforeningene og KA.
Kjøp heftet i KAs nettbutikk for 50 kr www.ka.no/nettbutikk

Sett trivsel på dagsorden

Motiverte og engasjerte medarbeidere med god helse er en viktig ressurs for kirken. Sett fra dette perspektivet er en aktiv holdning til arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet en måte å styrke kirkens arbeid på. Ved å arbeide aktivt for å skape og opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø, vil arbeidsgiver forebygge både de menneskelige og de økonomiske omkostningene et dårlig miljø kan føre til.

Et positivt arbeidsmiljø bidrar til høyere trivsel, lavere sykefravær, bedre samarbeid og kommunikasjon, samt større produktivitet. Les mer om temaet i heftet Sett trivsel på dagsorden. Det kan lastes ned fra lenken ved siden av her, eller bestilles fra KA.


Powered by Cornerstone