Kompetanseområder/Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø gir gode ansatte og attraktive arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet utvikles av ansatte og ledelse i samarbeid.

Arbeidsmiljøundersøkelser

Gjennom arbeidsmiljøloven er hver virksomhet pålagt å kartlegge det lokale arbeidsmiljø. KA har utviklet verktøy for avdekking av mulige utfordringer, som arbeidsmiljøundersøkelser nasjonalt og lokalt.(lenke til siden om arbeidsmiljøundersøkelser)

Stabsutviklingskurs

KA har også laget materiell og kurs som kan brukes i forsterking og utvikling av det gode arbeidsmiljøet.

Arbeidsveiledning ABV

ABV er et personaltiltak i Den norske kirke. Arbeidsveiledningsordningen er åpen og anbefales for ulike grupper kirkelig tilsatte med ansvar for å ivareta kirkens møte med mennesker i ulike livssituasjoner. Klikk her for mer informasjon om ABV.

Konflikthåndtering 

I alle menneskelige relasjoner kan det oppstå uenighet og konflikter. Slik er det også i arbeidsforhold. Å finne løsninger på slike situasjoner, er et ansvar som særlig påhviler arbeidsgiver/leder. Også den enkelte tilsatte, lokale tillitsvalgte og sentrale parter i arbeidslivet innehar viktige roller avhengig av den konkrete situasjon.

KA kan hjelpe arbeidsgivere i situasjoner der lokale løsningsforsøk ikke har ført fram. Ta kontakt med KA for nærmere informasjon.

Nettbaserte håndbøker i ledelse, personal og HMS

Arbeidsgiveravdelingen i KA har tilpasset Infotjenesters tre håndbøker (Lederhåndbok, Personalhåndbok og HMS-håndbok) til bruk for kirkelige virksomheter. Håndbøkene er fritt tilgjengelige for alle virksomheter/ansatte i Den norske kirke som er koblet opp til Den norske kirkes intranett (Kirkebakken).


Powered by Cornerstone