Seksuelle overgrep - samlet informasjon

Dette er en ressursside om overgrepsproblematikk med arbeidsgivere i kirkelige virksomheter som målgruppe. Den gir en samlet oversikt over tema innen overgrepsfeltet som er relevante for arbeidsgivere, med henvisninger til mer stoff.

 

Arbeidsgivere har mange ulike ansvarsoppgaver innen overgrepsproblematikk: Ansvar for at rutiner og beredskapsplaner er på plass, ansvar for håndtering av saker der ansatte eller frivillige er anklaget for overgrep, men også et ansvar for at ansatte har den kompetansen de trenger i møte med overgrepsutsatte og i forebyggende arbeid og å støtte sine medarbeidere i vanskelige saker.

Forebyggende arbeid

Det forebyggende arbeidet skal både hindre at overgrep skjer og forhindre uheldig håndtering av eventuelle overgrepssaker. Dette krever blant annet gode holdninger, gode rutiner og nødvendig kompetanse hos alle ansatte. 

Les mer om disse temaene:

Håndtering av overgrepssaker

Når en ansatt eller frivillig er anklaget for overgrep, er det viktig at saken håndteres korrekt og samtidig omsorgsfullt for alle involverte.
Ansatte og frivillige kan også få kjennskap til saker der overgrepet ikke har sammenheng med det kirkelige arbeidet. Også da er det viktig at situasjonen håndteres på en god og profesjonell måte.

Les mer om disse temaene:

Kompetanse og kompetanseutvikling 

Det vil være ulike behov for kompetanse hos ulike ansattegrupper, men alle vil ha behov for noe kompetanse. 

Les mer om disse temaene:

Har du tips til ytterligere ressursmateriell eller savner viktige spørsmål, ta kontakt med KA ved Helene Horsfjord.


Powered by Cornerstone