Arbeidsliv

Som arbeidsgiverorganisasjon, bidrar KA til å sikre kirkelige virksomheter profesjonalitet og kvalitet i sin personalbehandling. Kirkelige virksomheter, med sin klare verdiforankring og sitt menneskesyn, har et særlig ansvar for å etterleve sine verdier i praktisk og strategisk personalarbeid.

Rollen som arbeidsgiver er i dagens arbeidsliv ansvarsfull og omfattende. Det tilligger arbeidsgiver å fordele arbeidsoppgaver og forvalte personalressursene på en best mulig måte i forhold til de mål som skal nås. Alle virksomheter som sysselsetter ansatte, er samtidig pålagt en omsorgsplikt og et bredt arbeidsmiljøansvar for sine tilsatte.

KA tilbyr sine medlemmer juridisk og annen arbeidsgiverfaglig rådgivning basert på inngående kjennskap til kirkelige forhold. Mange av KAs rådgivere har arbeids- og ledererfaring fra lokalt kirkelig arbeid, rådsarbeid eller fra mangfoldet av kirkelige organisasjoner. KA har også flere advokater/advokatfullmektiger tilsatt, samt en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Hjort.


Powered by Cornerstone