2020-02-06

Vannbåren oppvarming

Når oppvarmingsanlegget skal byttes ut, står fellesrådet vanligvis overfor to valg. Skal det nye oppvarmingsanlegget fortsatt forbi elektrisk med for eksempel nye benkeovner oppunder kirkebenkene eller skal fellesrådet skifte til vannbåren oppvarming med konvektorer langs veggen eller med radiatorer oppunder kirkebenkene. Konvertering til vannbåren oppvarming gir langt høyere kostnad, godt over 1 million kroner. Men hvis kirken brukes mye så kan ofte en ekstrainvestering forsvares siden energiforbruket med vannbåren varme og med varmepumpe reduseres med minst 50%.

Her noen av fordeler ved vannbåren oppvarming:

 1. Gir stor fleksibilitet i forhold til bruk av ulike energikilder.
 2. Inntakssikringer kan reduseres vesentlig som igjen reduserer faste kostnader
 3. Reduserer brannfaren når høy elektrisk effekt fjernes.
 4. Hindrer kostnadsintensive utvidelse av inntakskabler/-sikringer
 5. Muliggjør bruk av varmepumpe med SCOP på 3-7.
 6. Med varmepumpe reduseres energiforbruket vesentlig.
 7. Øker oppvarmingseffekten (kW) vesentlig som gir
  1. rask og effektiv oppvarming
  2. mindre kabler/sikringer som reduserer kostnadene.
 8. Effektledet på nettleien blir adskillig lavere og kanskje til og med forsvinner den helt.
 9. Har særdeles lang levetid.
 10. Bedre komfort og inneklima.

Risør kirke med bergvarme og akkumulatortanker

Riser kirkelige fellesråd har i 2014 konvertert fra strøm til vannbåren varmen med bergvarmepumpe i sine tre kirker. KA har analysert effekten av endret oppvarmingsløsning i Risør kirke som er fra 1647. Bergvarmeprosjekt ga bedre økonomi, bedre klimaavtrykk og bedre bevaringsmiljø for interiør og kirkekunst. I tillegg til å spare strøm og CO2-utslipp, var hensikten med å installere varmestyring å få en mer effektiv brukstilpasset oppvarming, med lav hviletemperatur og med kortest mulige oppvarmingsperioder.

En undersøkelse viser at kirkegjengere er fornøyde med temperaturforholdene, så det er dokumentert at de nevnte gevinstene ikke går på bekostning av opplevelsen for dem som bruker kirken. KA er veldig glade for at det tas slike initiativ som i Risør, og det er spesielt flott at miljø- og økonomihensyn er kombinert med hensynet til bygget og kirkekunsten og til brukerne.

Etter fratrekk for 137.000 kroner tilskudd fra Enova, kom utgiftene for det nye oppvarmingsanlegget på i underkant av 1,6 millioner. Det ville uansett ha vært behov for en oppgradering på anlegget, og ny helelektrisk oppvarmingsløsning med økt kapasitet på hovedtilførsel ville ha kostet mellom 450.000 og 600.000 kroner. Merutgiftene til det anlegget som ble valgt, ble dermed om lag 1 million sammenlignet med alternativet. Viser til rapport i spalten til høyre (eller nederst dersom du leser dette på mobil) eller følg denne lenken.

 

Vannbåren varme ja takk, men helst ikke fjernvarme

 1. Bruk av fjernvarme gir høyere energiforbruk enn ved bruk av egen installert varmepumpe. Fjernvarme gir ikke byggeier effektivitet (SCOP-effekten) som en varmevarmepumpe gir. En standard varmepumpe gir i dag en SCOP på 3,5 og mer og i kombinasjon med solenergi er det mulig å oppnå en SCOP på opp til 7. Det betyr at man ved å kjøpe 1 kWh, får man 7 kWh tilbake.
 2. Med fjernvarme er energileveransen låst til én type energi-leveranse for all tid. Det er viktig å ha systemer som gjør byggeier fleksibilitet i forhold til fremtidig bruk av energikilde. Vannbåren oppvarming er bra, men da aller helst med egen oppvarmingskilde, f.eks. bergvarme og solenergi med energilagring i energitanker som gir stabil drift og høy effekt (W) i oppvarmingsperioden.
 3. Med fjernvarme er kirken prisgitt én ekstern energileverandør som setter pris og øvrige premisser. Med fjernvarme er man låst til en energileverandør og kan ikke bytte hvis man er misfornøyde med leveransen på en eller annen måte.
 4. Prisen styres etter totalprisen av strømpris, nettleie og effektled Disse prisene vil stige fremover. Det blir viktigere og viktigere at en byggeier selv produserer energi til eget forbruk og alternativt lagrer energien. Det gir over tid lavere energikostnader for forutsigbarhet.
 5. Det må sies at fjernvarme har en stor fordel og det er at den tekniske installasjonen blir minimal og enkel.

 

Powered by Cornerstone