Redusert utgifter for nettleie

Hvert enkelt nettselskap har sine egne nettariffer. I tillegg til å betale nettleie per kWh så må noen også betale en avgift for effektbruken, dvs. maks toppeffekten i en periode. Hvis bygget bruker mer enn årlig 100 000 kWh og har hovedsikringer over enn viss størrelse, så straffes man for en mak effektbruk. Faktura gir informasjon om bygget også avregnes etter effekt. For å få fjernet denne effektledet må altså årlig forbruk være under 100 000kWh og hovedsikringene under en viss størrelse. Ved å analysere disse forholdene kan det eventuelt være mulig å få fjernet effektleddavregningen.

Mer informasjon finner du i spalten til høyre (eller nederst dersom du leser dette på mobil). Ta gjerne kontakt med nettselskapet for å innhente informasjon om dere nettleie-tariffer.

Powered by Cornerstone