Nytt kirkebygg og miljøkriterier

Nytt kirkebygg

Å få muligheten til å oppføre en ny kirke er en oppgave som den lokale kirke kanskje bare gjør en gang. Hva er det viktig å huske på når man er byggherre for denne typen bygg?

Finn Bårdsen, tidligere kirkekonsulent i Stavanger bispedømme har vært med på planlegging og oppføring av mange nye kirkebygg. Erfaringene hans fra dette arbeidet er gjort tilgjengelig i et eget dokument for de som trenger råd og tips når de skal i gang med å oppføre et nytt kirkebygg.

Vi bygger kirke kan leses i sin helhet i dokumentet som finnes under relaterte dokumenter på denne siden.

Miljøstandard for nye kirkebygg

KA har utarbeidet en miljøstandard for nye kirkebygg. For å lykkes med realisering av et nytt grønt kirkebygg, må miljø- og energikravene allerede innarbeides i prekvalifisering og anskaffelsen av arkitekt. Ved siden av øvrige krav er det viktig å fremheve betydningen og ønsket om å få realisert et miljøriktig bygg og som bruker minst mulig energi. Alle nye kirkebygg bør ha påmontert solceller slik at kirkebygget blir selvforsynt med energi.

Miljøkriteriene finnes under relaterte dokumenter på denne siden.

Sammen med Grønn Byggallianse har KA også utarbeidet kriterier for miljøverktøyet BREAAM. Kriteriene må revideres ved neste bruk. Ta kontakt med Grønn Byggallianse eller KA hvis dere ønsker å se nærmere på mulig bruk av dette miljøverktøyet.

Powered by Cornerstone