Grønn kirke - miljøledelse i praksis

Grønn kirke - miljøledelse i praksis

Kirken har i samarbeid med Miljøfyrtårn utviklet et Miljøledelsesverktøy. Her kan menigheter og fellesråd sette seg egne miljømål. Verktøyet gir kirkeforvalter en årlig miljørapport som vedlegges rådets årsrapport. Verktøyet er gratis. Her bestiller dere tilgang til miljøledelsesverktøyet gronnkirke.kr@kirken.no.

Gjennom et digitalt system får disse virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene

 • energibruk,
 • avfall,
 • innkjøp,
 • transport,
 • arbeidsmiljø og
 • HMS.

Ny hovedkontormodell gir store besparelser for lokalkirkelig deltakelse

Gjennom å etablere et samarbeid rundt en hovedkontormodell med Stiftelsen Miljøfyrtårn har Kirkerådet gjort det både enklere og mye billigere for underliggende lokale virksomheter (bispedømmekontorer, kirkelige fellesråd og menigheter) å delta. Denne modellen med Kirkerådet som hovedkontor har fått navnet «Grønn kirke-miljøledelse i praksis» og er utviklet i samarbeid med KA, Norges kirkevergelag og bispedømmene.

Kirkerådet betaler årlig tilgang for alle grønne menigheter og grønne fellesråd. De kan dermed benytte seg av hele «verktøykassa» gratis, men er ikke miljøfyrtårnsertifisert.

For å sikre et høyt ambisjonsnivå ønskes at alle bispedømmekontorene og en god del fellesråd, særlig de største, skal ta et større ansvar og gå for en miljøfyrtårnsertifisering.

I løpet av 3 år ønsker Kirkerådet at alle bispedømmekontorer og rundt 30 kirkelige fellesråd er sertifisert eller under sertifisering.

Siden Kirkerådet opptrer som Hovedkontor for Dnk og overtar noen overordnet oppgaver. Dette fører til at en fullsertifisering av et fellesråd kan gjennomføres til en sterkt redusert pris.  Erfaringer har vist at kostnader for Miljøfyrtårn førstegangssertifisering av en enkel kirkelig virksomhet har ligget på rundt kr 30 000. Siden har den årlige kostnaden for de fleste ligget på mellom 2000 og 5000 kroner. Etableringskostnaden betales ved oppstart av sertifiseringsprosessen når fellesrådet får tilgang til verktøyet. Årlig servicegebyr for fellesråd som er fullsertifisert er også sterkt redusert.

Delta i Webinarrekken mot sertifiseringen. Hver skal

 • Ha besluttet å forplikte seg til deltakelse
 • Ha oppnevnt en ansvarlig deltaker og kontaktperson for prosessen, dvs. deltakelse i et infomøte (1 time) og fire temamøter (2 timer). Det er naturlig at denne personen siden er enhetens miljøfyrtårnansvarlige.
 • Bruke opptil 2 dagsverk til arbeid mellom samlingene, totalt rundt to ukesverk i løpet at noen måneder frem mot sertifisering.

Kirkerådets bidrag som hovedkontor:

Ved å etablere en hovedkontorløsning kan Kirkerådet kontinuerlig jobbe for å avlaste den enkelte lokal enheten på flere måter:

 • Økonomisk, som beskrevet over
 • Ved å løfte en rekke krav som må oppfylles fra den enkelte virksomheten til hovedkontoret
 • Ved å tilby webinarer som gjør det mulig å delta i en sertifiseringsprosess elektronisk, uten å måtte reise til et kurslokale
 • Ved å etablere et arbeidsrom på Kirkebakken der alle nødvendige dokumenter og veiledninger er lastet opp og der deltakerne kan ha kontakt med hverandre

Ved å ha veiledere/ konsulenter som kan guide de enkelte enhetene gjennom prosessen   under sertifiseringen og i arbeidet siden.

Om nye kirkebygg og deres miljøkriterier kan du lese mer om under Nytt kirkebygg og miljøkriterier.

Les mer her www.gronnkirke.no, eller her

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/kirkens-klimamelding/

eller her

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/gronne-fellesrad/

Powered by Cornerstone