Ti bud for god kirkebyggforvaltning 

En kort sjekkliste for god kirkebyggforvaltning, utarbeidet av KA.

1. Hold taket tett

Årlig sjekkes at vann ikke treger inn gjennom tak og tårn. Tett lekkasjer omgående.

2. Vedlikehold veggene

Årlig sjekkes at kledning og puss er hel og fi n. Hold vinduer, dører og inngangspartier i god stand.

3. Led vannet vekk

Årlig sjekkes skader på takrenner og nedløp når det regner. Hver høst renses takrenner, åpnes nedløp og sandfang sjekkes. Vedlikehold drenering.

4. Sikring - pass på uteområdet

Ryddighet forebygger skadeverk og brann. Hold parkeringsplasser, veier, belysning mm i orden. Søppeldunker plasseres minst 10 meter fra kirken. Vegetasjon vedlikeholdes slik at den ikke skader kirken.

5. Kontroller tekniske anlegg og enøk

Gjennomføres sakkyndig kontroll av tekniske anlegg og termografering i henhold til gjeldende krav eller oftere ved behov. Gjennomfør anbefalte servicerutiner og reparer feil raskt.

6. Skap et godt inneklima og et lavt energiforbruk

Fellesrådet utnevner en enøk-ansvarlig. Det innføres brukstilpasset varmestyring og tilstrekkelig oppvarmingseff ekt (KA anbefaler mellom 27 og 35 W/m3). Dette reduserer energiforbruk og gir et godt bevaringsmiljø for interiør, inventar og orgel. Bruk KAs enøk-veileder.

7. Sørg for god tilgjengelighet for alle

Sjekk at ramper, teleslynge og andre tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne er i orden. Hold rømningsveger åpne, ryddige og snøfrie.

8. God sikring av bygg og verdigjenstander

Lag sikringsplan for verdigjenstander og oppbevar dem på riktig plass og sjekk at innbruddssikring og -alarm fungerer. Oppbevar ikke penger i kirka. Sjekk brannsikringsutstyr og gjennomfør pålagte øvelser og branntekniske kontroller, bruk KAs brannverndokumentasjon og mal for brannteknisk gjennomgang. Sørg for at en sikringsplan er tilgjengelig for brannvesenet.

9. Gode rutiner for drift, vedlikehold og dokumentasjon

Etabler gode rutiner for renhold, daglig drift, vaktmestertilsyn og mindre vedlikehold. Etabler et årshjul for vedlikehold. Hver høst tas en sjekk av alle kirker og bygg etter KAs sjekkliste. Etabler vedlikeholdsplaner og dokumentasjon av utførte tiltak. Viser til RAs fdv-årshjul og ressursmateriell for kirkebygg.

10. La kirken leve!

Hvert fjerde år gjennomføres en tilstandsanalyse av en fagkonsulent etter KAs analyseverktøy. Analysen registres i kirkebyggdatabasen.

(Versjon 29.07.2019)
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone