2010-08-03

Nytt kirkebygg

Nytt kirkebyggÅ få muligheten til å oppføre en ny kirke er en oppgave som den lokale kirke kanskje bare gjør en gang. Hva er det viktig å huske på når man er byggherre for denne typen bygg?.

Finn Bårdsen, tidligere kirkekonsulent i Stavanger bispedømme har vært med på med på planlegging og oppføring av mange nye kirkebygg. Erfaringene han har fra dette arbeidet er gjort tilgjengelig i et eget dokument for de som trenger råd og tips når de skal igang med å oppføre et nytt kirkebygg.

Finn Bårdsen skriver i innledningen:

"Denne permen har sin bakgrunn i de mange kirkebyggprosjektene som er gjennomført i Stavanger bispedømme. Som kirkebyggkonsulent i bispedømmet, har jeg på nært hold fulgt mer enn 20 nybyggsprosjekter. I tillegg har jeg vært med på flere byggeprosjekt utenfor bispedømmet og har fulgt den generelle utviklingen innenfor kirkebygg i mange år."

Innholdsfortegnelse:

  1. Forarbeid
  2. Fra ide til skisseprosjekt
  3. Fra skisseprosjekt til forprosjekt
  4. Detaljprosjektering og byggefasen
  5. Fra prosjekt til drift
  6. Merkesteiner underveis
  7. Rommene i kirkebygget
  8. Kunst og kunstnere
  9. Vedlegg

 

Vi bygger kirke kan leses i sin helhet i dokumentet som finnes under relaterte dokumenter på denne siden.

Selv om dokumentet er skrevet i 2008 og dermed viser til den nå opphevede kirkeloven, vil de råd og tips som fremkommer her i stor grad fremdeles være relevante.

Powered by Cornerstone