Kirkebygg- og gravplassdatabasen

Kirkebygg- og gravplassdatabasen skal erstattes med et standardisert FDV-system, men den gamle er fortsatt operativ.

Kirkebygg- og gravplassdatabasen finner du her.

Dersom du ikke har brukernavn og passord, kan du registrere deg her.

Finn nettkurs i dagens versjon av Kirkebyggdatabasen her.

Oppgraderingsprosjekt i 2023-24

Kirkebyggdatabasen vil erstattes av et nytt eiendomssystem, og anskaffelsen sluttføres i 2023. I nytt system vil fokus være på moduler for å ivareta lovpålagte krav som brannbok, eltilsyn etc. Inventarlister vil migreres inn i ny database, og det vil komme en modul for registrering av tekniske anlegg på kirkebyggene. Årshjul og arbeidsflyt (avvik, ordrer med varsling) for kirkebyggene vil også være en del av nytt system. Målet er å tilby en god fdv-applikasjon til lokale forvaltere, med spesielt fokus på de som ikke allerede er igang med et digitalt verktøy for FDV. Nytt eiendomssystem vil ha et sterkere fokus på å dekke daglige behov i forvaltning av bygninger.  Gravplassene vil være med inn i nytt system, men FDV-funksjonalitet for gravplasser og bygninger som ikke er kirkebygg vil være en opsjon som kan kjøpes av hver enkelt kirkelige fellesråd.

Formidling gjennom Digitalt museum

Kirkebyggdatabasen inneholder i dag en stor mengde fotodokumentasjon, bl.a. historiske samlinger fra Kirkekontrollen i 2005-06 og fotosamlinger fra ulike fotografer. Dette materialet vil ikke migreres inn i nytt FDV-system, men i stedet gjøres tilgjengelig på plattformen Digitalt Museum. Kirkebyggene vil få en identifikator i et koblings-nav (KulturNav), som vil sikre at FDV-applikasjonen, Digitalt museum og andre kirkebygg-ressurser viser til et felles kirkebyggregister, som ivaretas og oppdateres av KA. Foto som er lagt inn lokalt, f.eks. i inventarlister eller vedlikeholdsloggen, vil ikke publiseres på Digitalt Museum. 

Kirkesøk.no

kirkesøk finner man publikumsinformasjon om kirkebyggene. Åpningstider og opplysninger om bygningene redigeres av kirkekontoret i databasen, under bygning - publikumsinfo. Det vil bli endringer i hvordan disse dataene skal vedlikeholdes når ny database er på plass.

Rettigheter og bruk av foto

Bildene i Kirlkebyggdatabasen og på kirkesøk.no er publisert under lisensen  Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0

Juridisk lisenstekst finnes på http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode

Dette betyr i praksis at du kan bruke fotoene for eksempel i media eller i et jubileumsbokprosjekt, men ikke endre eller videreselge dem. Bildene skal krediteres Kirkebyggdatabasen og fotografens navn når det er oppgitt.

Powered by Cornerstone