Å bygge ny kirke

Å få muligheten til å oppføre en ny kirke er en oppgave som den lokale kirke kanskje bare gjør en gang. Hva er det viktig å huske på når man er byggherre for denne typen bygg?

Finn Bårdsen, tidligere kirkekonsulent i Stavanger bispedømme, har vært med på med på planlegging og oppføring av mange nye kirkebygg. Erfaringene han har fra dette arbeidet er gjort tilgjengelig i et eget dokument for de som trenger råd og tips når de skal i gang med å oppføre et nytt kirkebygg.

Bårdsen skriver i innledningen:

«Denne permen har sin bakgrunn i de mange kirkebyggprosjektene som er gjennomført i Stavanger bispedømme. Som kirkebyggkonsulent i bispedømmet, har jeg på nært hold fulgt mer enn 20 nybyggsprosjekter. I tillegg har jeg vært med på flere byggeprosjekt utenfor bispedømmet og har fulgt den generelle utviklingen innenfor kirkebygg i mange år.»

Innholdsfortegnelse:

  1. Forarbeid
  2. Fra ide til skisseprosjekt
  3. Fra skisseprosjekt til forprosjekt
  4. Detaljprosjektering og byggefasen
  5. Fra prosjekt til drift
  6. Merkesteiner underveis
  7. Rommene i kirkebygget
  8. Kunst og kunstnere
  9. Vedlegg

«Vi bygger kirke» kan leses i sin helhet her. Selv om dokumentet er skrevet i 2008 og dermed viser til den nå opphevede kirkeloven, vil de råd og tips som fremkommer i stor grad fremdeles være relevante.

Powered by Cornerstone