Mobiltilpasset kirkesøk i 2018

Kirkesøk er Kirkebyggdatabasens ansikt utad mot allmenheten, og presenterer kirkene i et format tilpasset behovet for folk på farten som er interessert i å oppleve den unike kulturskatten som kirkebyggene representerer

Mobiltilpasning og bedre foto

Den viktigste forandringen i ny versjon i 2018, er at nettstedet er tilpasset mobile enheter. Kvaliteten på fotografiene er forbedret, slik at standarden på nettstedet er generelt hevet. Første versjon av kirkesøk tok utgangspunkt i foto som ble tatt av ingeniører under tilstandskontroll/termografering av kirkene i 2005-2006, og kvaliteten varierte fra flotte bilder til rene dokumentasjonsfoto.

Fellesrådet kan ikke redigere bildeutvalget selv, men dersom man har foto som man ønsker å bruke, kan man legge disse inn i Kirkebyggdatabasen under bygningen, og kontakte KA for å få disse koblet til kirkesøk.

Mobiltilpasset kirkesøk i 2018

    

 

 

 

"Småhistorier"

Nye kirkesøk har inkludert små artikler om interiør, produsert av Elisabeth Andersen i NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Disse omhandler ulike enkeltiterør, og er gruppert under kategorier som "dåpsengler", "alterskap", "kirkeskip" etc. Disse har tilført nytt stoff til Kirkesøk, og målet er å produsere mange småhistorier, slik at vi kan vekke nysgjerrigheten og interessen hos brukerne. 

Åpningstider og publikumsinformasjon

En annen endring i nye kirkesøk, er måten åpne kirker presenteres. Tidligere ble kirkene kategorisert som åpne dersom de hadde faste åpningstider, og som ikke åpne da de ikke hadde registrert åpningstider. I ny versjon, er standarden at det står "kontakt kirkelig fellesråd", slik at også de som kan åpne kirkene ved behov, kan kommunisere dette ut til allmenheten. Man kan også legge inn en egen tekst her. 

Kirkekontoret styrer selv publikumsinformasjonen, og grunndataene om kirkene, f.eks. antall sitteplasser. KA gjør et arbeid med å øke kvaliteten på f.eks. registrering av sitteplasser, informasjon om tilgjengelighet etc, og mange har blitt kontaktet for å bekrefte disse dataene. Det er imidlertid viktig at kirkekontoret selv kjenner eierskapet til denne informasjonen og holder dette oppdatert.

Det er anledning til å legge inn åpningstider for ulike perioder i året, og med ulike kobinasjoner av dager og tidspunkt.

Utvalget av kirker

Per 2018 er det fremdeles kun de ca 1635 bygningene som er kirker etter loven, som ligger i kirkesøk. I Kirkebyggdatabasen ligger også kapeller og andre bygninger som er vigslet til kirkelig bruk, og det er et mål å utvide kirkesøk slik at alle bygningene som oppfattes som og brukes som kirker, vil være inkludert. Det er per idag kun bygninger som er omfattet av Den norske kirke som er inkludert i databasen.

Neste steg - engelsk versjon og detaljert søk

Enkelte funksjoner har ikke vært inkludert i første omgang i ny versjon. Engelsk versjon vil komme i neste omgang, og det er også plan om å utvikle en søkeside som tilsvarer "detaljert søk" fra forrige versjon, hvor man kan få god oversikt over kirkebyggene gjennom å kombinere søkekriterier som byggeår, plantype, bispedømme, arkitekt etc.

Stavechurch.com

Stavkirkene har også fått ny egen nettside, utviklet av Stavkyrkjeeigarforum. Denne heter stavechurch.com og inneholder et rikere utvalg av foto og artikler, men henter åpningstider og grunndata fra Kirkebyggdatabasen, på samme måte som Kirkesøk. På denne måten sikrer vi at informasjonen om stavkirkene er enhetlig for publikum. 

Kontaktadresse: kirkesok@ka.no

Powered by Cornerstone