Kirkebyggdatabasen

KirkebyggdatabasenKAs kirkebyggdatabase er utviklet for å gi alle lokale kirkeforvaltere et profesjonelt og standarisert bygg- og forvaltningsverktøy.

Bygg og eiendomsdatabase med funksjonalitet for inventarregistrering

I Kirkebyggdatabasen kan lokale kirkebyggforvaltere arbeide med sine egne eiendommer og bygninger. Databasen inneholder alle bygninger som er kirker etter loven eller vigslet til kirkelig bruk, og som lokal kirkeverge vil man automatisk få lese- og skriverettigheter til sine egne eiendommer. Samtlige kirkelige felleråd er brukere av database, og den brukes også av bispedømmekontorene, Kirkerådets kirkekonsulent og ande sentrale aktører innenfor kirkebyggfeltet, som Riksantikvaren, NIKU etc.

Kirkebyggdatabasen er en viktig kilde til statistikk, og inneholder data som er grunnlaget for KAs rapporter om tilstandsutviklingen på kirkebyggene.

En av de mest sentrale modulene, er inventarmodulen. Her dokumenteres kirkeinventar med tekst og fotografier.

Systemet har verktøy  tilrettelagt for lokale brukere, og samtidig muligheter til oversikt og rapportering sentralt. Databasens hovedfokus er å bidra til en god og profesjonell lokal forvaltningsprosess.

Brukernavn og passord

Brukernavn og passord fås ved å fylle ut registreringsskjemaet på https://www.kirkebyggdatabasen.no

Kirkebyggdatabasen inneholder bl.a.:

 • Eiendomsregister med registrering av grunneiendommer og eiendomsdokumentasjon
 • Bygningsregister med registrering av bygningsopplysninger, etasje- og romstruktur, dokument- og fotografivedlegg.
 • Forsikringsskjema med informasjon om tiltak som kvalifiserer for premienedsettelser. Dette skjemaet er skjult for andre enn bygningsforvalter og forsikringsselskap.
 • Inventarliste-funksjon hvor fellesrådet kan dokumentere bygningenes inventar med et inventarkort og flere fotografier pr. gjenstand.
 • Vedlikeholdslogg hvor man kan dokumentere vedlikeholdstiltak på bygningen.
 • Tegningsarkiv hvor bygningstegninger lagres med et eget arkivkort pr tegning.
 • Energimodul med mulighet for registrering av energiforbruk og bruksmønster i bygningene
 • Kirkekontroll-data for kirkene
 • Søkefunksjon for bygninger, hvor man kan søke på tvers i hele Kirkebyggdatabasen på utvalgte felter.
 • Søkefunksjon for inventar og vedlegg
 • Orgelmodul med oppslag i Stein Johannes Kolnes orgeldatabase
 • Under utarbeiding: register for gravplasser

Eierskap 

Den enkelte kirkebyggforvalter har eierskap til sine data, og KA har ansvar og eierskap for systemet. 

 

Powered by Cornerstone