Kirkebygg og gravplass

Vi i avdeling for kirkebygg- og eiendomsforvaltning er her for å svare på spørsmål og gi rådgiving til medlemmene. I de blå menyene finnes fagstoff gruppert i hovedområdene kirkebygg og gravplass. 

Nytt stoff om kirkebygg- og gravplassforvaltning:

 

Randi Moskvil Letmolie

direktør
Kontakt e-post:randi letmolie
Mobiltelefon:+47 472 39 569

Ingrid Staurheim

prosjektleder/fagdirektør
Kontakt e-post:ingrid staurheim
Mobiltelefon:+47 980 68 304
Brann, tyveri, sikring, kirkebyggets betydning og kirkebyggledelse

Eirik Stople

seniorrådgiver
Kontakt e-post:eirik stople
Mobiltelefon:+47 976 06 969
Gravplass

Hanne Moltubakk Kempton

spesialrådgiver
Kontakt e-post:hanne kempton
Mobiltelefon:+47 928 31 416
Konservering, inventar, klima, kulturminnevern, restverdiredning, Kirkebyggdatabasen

Kjersti Kambestad

spesialrådgiver
Kontakt e-post:kjersti kambestad
Mobiltelefon:+47 975 37 837
Kirkebygg- og gravplassdatabasen, tilstandsanalyse, IKT, statistikk, digitale kartløsninger, kirkesøk.no

Marit Omland Nordbotten

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:marit nordbotten
Mobiltelefon:+47 958 64 962
eiendomsrett, offentlige anskaffelser

Tor Bolstad

konsulent (30%)
Kontakt e-post:tor bolstad
Mobiltelefon:+47 458 54 850

Kristina Woll Lunke

konsulent (deltid)
Kontakt e-post:kristina lunke
Kirkekontroll, kirkeinventar
1 - 8 av 8

Powered by Cornerstone