2022-02-07

Karttjenester

I Kirkebygg- og gravplassdatabasen har KA punktdata og flatedata på kirkebygg og gravplasser. I appene under er disse dataene sammenstilt med andre data, som soknegrensene fra Statens Kartverks kartgrunnlag.

 

Karttjenester http://kart.soknestruktur.ka.no/
Oversikt over soknegrenser og kirkebygg
Karttjenester

http://middelalderstein.kirkesok.no/
Norske middelalderkirker i stein

Karttjenester http://gravplasskart.publikum.ka.no 
Gravplasskart for publikum
Karttjenester http://gravplasskart.ka.no
Gravplasser og eiendommer. Inneholder data fra Askeladden om middelaldergrunn (Må aktiveres for å vises)
Karttjenester

http://eiendom.reguleringsplaner.ka.no
Gravplasser, eiendommer og reguleringsplaner.

Sist oppdatert 16.02.2022. Ved feil, kontakt ka@ka.no.

Powered by Cornerstone