Kirkebygg og gravplass

Vi i avdeling for kirkebygg- og eiendomsforvaltning er her for å svare på spørsmål og gi rådgiving til medlemmene. I de blå menyene finnes fagstoff gruppert i hovedområdene kirkebygg og gravplass. 

 

Kirkebygg-beredskap i sommersesongen – hva bør man gjøre hvis uhellet er ute?

Dessverre opplever mange sommeren som høysesong for tyveri og annet skadeverk. Sommer betyr også ferieavvikling, redusert bemanning og vikarer som må sette seg inn i mye nytt. KA har derfor samlet ressursmateriell som kan brukes dersom uhellet skulle være ute.

 

Nytt stoff om kirkebygg- og gravplassforvaltning:

 

Powered by Cornerstone