Kirkebygg og gravplass

Vi i avdeling for kirkebygg- og eiendomsforvaltning er her for å svare på spørsmål og gi rådgiving til medlemmene. I de blå menyene finnes fagstoff gruppert i hovedområdene kirkebygg og gravplass. 

 

Kirkebygg-beredskap i sommersesongen – hva bør man gjøre hvis uhellet er ute?

Dessverre opplever mange sommeren som høysesong for tyveri og annet skadeverk. Sommer betyr også ferieavvikling, redusert bemanning og vikarer som må sette seg inn i mye nytt. KA har derfor samlet ressursmateriell som kan brukes dersom uhellet skulle være ute.

 

Nytt stoff om kirkebygg- og gravplassforvaltning:

 

Randi Moskvil Letmolie

direktør
Kontakt e-post:randi letmolie
Mobiltelefon:+47 472 39 569

Ingrid Staurheim

prosjektleder/fagdirektør
Kontakt e-post:ingrid staurheim
Mobiltelefon:+47 980 68 304
Brann, tyveri, sikring, kirkebyggets betydning og kirkebyggledelse

Hanne Moltubakk Kempton

spesialrådgiver
Kontakt e-post:hanne kempton
Mobiltelefon:+47 928 31 416
Konservering, inventar, klima, kulturminnevern, restverdiredning, Kirkebyggdatabasen

Kjersti Kambestad

spesialrådgiver
Kontakt e-post:kjersti kambestad
Mobiltelefon:+47 975 37 837
Kirkebygg- og gravplassdatabasen, tilstandsanalyse, IKT, statistikk, digitale kartløsninger, kirkesøk.no

Marit Omland Nordbotten

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:marit nordbotten
Mobiltelefon:+47 958 64 962
eiendomsrett, offentlige anskaffelser

Carsten Furuseth

spesialrådgiver
Kontakt e-post:carsten furuseth
Mobiltelefon:+47 489 99 904
gravplass

Tor Bolstad

konsulent (30%)
Kontakt e-post:tor bolstad
Mobiltelefon:+47 458 54 850

Kristina Woll Lunke

konsulent (deltid)
Kontakt e-post:kristina lunke
Mobiltelefon:+47 917 36 088
Kirkekontroll, kirkeinventar
1 - 8 av 8

Powered by Cornerstone