2021-12-10

Smittevern

Merking av kister med bekreftet eller mistanke om covid-19 utgår.

I april 2020 var det stor usikkerhet knyttet til smitte fra avdøde personer. Fagsjef Åse Skrøvset hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Virke gravferd ved Gunnar Hammersmark og KA ved Randi M. Letmolie ble den gangen enige om å anbefale en merkeordning som gikk ut på at et merke skulle settes på kister hvor det var bekreftet eller mistanke om covid-19.

I disse tilfellene var avdøde også lagt i en morspose fordi kunnskapen om smitte fra avdøde personer var liten. Helsemyndighetene kom etter hvert fram til at det er liten smitte fra lik.

Gunnar Hammersmark fra Virke gravferd kan bekrefter at det pr. 9.12.21 ikke har vært noen smittehendelser hos medlemmene (begravelsesbyråene) knyttet til stell og håndtering av avdøde. Denne merkeordningen har det siste året vært svært lite i bruk og ordningen med å merke kister hvor det er bekreftet eller mistanke om covid-19 utgår fra dags dato.

Bruk av morsposer vil også være aktuelt i andre situasjoner enn ved smittsom sykdom. Det sier derfor ikke noe om hvilken sykdom personen døde av. Men det er viktig at gravplassmyndighetene får beskjed om dette. Begravelsesbyråene må melde ifra på begjæringsskjemaet når liket er lagt i morsposer slik at lokal gravplassmyndighet kan avmerke dette i sine fagsystemer. Dette er viktig informasjon som kan påvirke gjenbruk av graven når fredningstiden har gått ut.

Partene som nevnt over, ble enige om dette på et møte 9.12.21.

Powered by Cornerstone