Gravplassundersøkelsen 2023

Gravplassundersøkelsen er den mest omfattende kunnskapsinnhentingen på gravplassfeltet.

Gravplassundersøkelsen 2023 ble sendt ut til alle gravplassforvaltningene 6. mars.

Veileder til utfylling av undersøkelsen finner du her (pdf).

Har du spørsmål? Send en e-post til Carsten Furuseth. Spørsmål og svar blir lagt ut på denne siden.

Q: På spørsmål 2.11: Meiner du her alle kistegraver eller berre ledige kistegraver?
A: På spm. 2.11 mener vi alle graver som er på gravplassene, også de som er i bruk.

 

Powered by Cornerstone