2015-04-22

Gravplass og krematorier

I Norge er det det registrert 2 146 offentlige gravplasser og per dato (2021) er det 26 krematorier hvorav ett krematorium (Arendal krematorium) ikke er i drift.

I 2020 var det 40 611 dødsfall i Norge. Av disse ble 46 prosent kremert, en økning på 2 prosent fra forrige år. 862 urner ble levert ut til askespredning.

I medhold av gravplassloven skal gravlegging enten finne sted på offentlig gravplass eller gravplass anlagt av registrert trossamfunn. En finner utfyllende bestemmelser om gravplass og gravplassforvaltning i gravfplassforskriften og i lokale gravplassvedtekter.

Dersom avdøde er kremert, kan aksen spres i naturen etter søknad til fylkesmannen.
Mer informasjon om askspredning finner du ved å slå opp henvisningene under.

Oppdatert informasjon om gravplassforvaltning og gravplassdrift finner du i KAs 
Gravplassundersøkelse (PDF) som ble publisert i 2019.
 

Powered by Cornerstone