Gravplassdatabasen - en viktig kilde til oversikt og statistikk

Den nasjonale gravplassdatabasen vil bli en kilde til statistikk f.eks. på hvilke gravformer som finnes på hvilken gravplass. For å få full oversikt, trengs en registreringsinnsats fra de lokale gravplassmyndighetene. De viktigste punktene å fylle ut på gravplasskortet er juridisk status (altså om gravplassen er en offentlig gravplass) og hvilke gravformer som tilbys. 

Gravformene som man kan merke av er:

 • Kistegravfelt
 • Urnegravfelt (egne felt for urnegraver)
 • Tilrettelagte graver/ gravfelt
 • Urnevegg
 • Navnet minnelund urner
 • Navnet minnelund kister
 • Anonym minnelund urner
 • Anonym minnelund kister
 • Unavnet minnelund*
 • Andre
   

* Unavnet minnelund er en minnelund for urner og/eller kister der familien kan være til stede ved nedsetting av urnen eller kisten. Unavnet minnelund har felles minnesmerke, og det er ikke mulig å sette opp en navneplate på minnesmerke. 

Registreringen gjøres på hver enkelt gravplass i Kirkebyggdatabasen . Det tar rundt 2-3 minutter å registrere per gravplass, for de som kjenner gravplassene godt. 

Gravplassdataene vil kunne benyttes til flere formål:

 • statistikk som leveres til Statsforvalteren og Barne- og familiedepartementet
 • digital gravferdsmelding - ved at bruker (borger) vil kunne se hvilke gravformer som er tilgjengelig på de ulike gravplassene
 • kart og it-løsninger på gravplassområdet (f.eks. lokale gravplass-sider) 

Har du spørsmål, ta kontakt med anne.falster@ka.no

 

"Kokebok" for registrering

De viktigste punktene er markert med tall:

Gravplassdatabasen - en viktig kilde til oversikt og statistikk

1. Åpne for redigering:
Velg gravplass under "Velg eiendom". 
Velg fanen "informasjon"
Klikk på Valg - rediger gravplass

2. Sjekk navn og gateadresse

3. Legg inn juridisk status (Offentlig, privat gravplass, tilhørende trossamfunn)

4. Legg inn om gravplassen er i bruk eller nedlagt

5. Merk av hvilke gravformer som er i bruk på gravplassen

6. Legg inn informasjon om gravplassen er tilrettelagt for ulike tros- og livssyn.

7. Dersom man har informasjon om det, legges etableringsåret for gravplassen inn.

I tillegg er det selvsagt flott om resten av feltene legges inn, f.eks. om hele eller deler av gravplassen er omfattet av vern, om det finnes krigsgraver eller minnesmerker på gravplassen etc. 

Gravplassnummer er det samme nummeret som benyttes i fagsystemet (Ecclesia eller Gravlund)

Areal oppgis i dekar.

 

 

Tilgang

Alle lokale brukere har tilgang til å legge inn opplysninger på gravplassene. Kirkevergen har superbrukertilgang og kan opprette nye brukere ved behov. Dette gjøres under "Fellesråd" - "Brukere". Tilgang kan og fås ved å kontakte  anne.falster@ka.no

Der det er kommunen som har gravplassmyndighet eller der det er tett samarbeid mellom kommune og kirkelig fellesråd, vil kan kommunens gravferdsetatkan ta kontakt på adressen over og få tilsendt brukernavn og passord til databasen.  

 

Plassering i kart

I KAs eiendoms-app kan du sjekke om gravplassene ligger rett i kartet, og om alle utvidelsene er med. Kartet inneholder ett punkt per gravplass, pluss flater som viser selve gravplassarealet. Det finnes også en egen publikums-app som man kan benytte på lokale nettsider for å vise hvor gravplassene er.

 

Her finner du svar på en del spørsmål som ofte stilles om gravplassdatabasen.

 

 

Powered by Cornerstone