Gravplasser i kart

Med utgangspunkt i fagsystemene og kartdata fra Statens kartverk har KA arbeidet med å plassere alle landets gravplasser i kart. Resultatet er det første landsdekkende digitale kartet over gravplasser i Norge. Kartet er publisert i første versjon, klart for kvalitetssikring fra gravplassforvaltningene lokalt.
Gravplasser i kart

 

 

 

 

 

Kartet finnes i en webapp som kan åpnes her. Samme webapp brukes i KAs arbeid med å identifisere gravplasser hvor det er tilleggsareal som bør inkluderes i forhandlingene om eiendomsoverdragelse mellom OVF og Den norske kirke. 

I appen vises gjeldende kommunegrenser fra 1.1.2020, og gravplassene er angitt ut fra kildeflater hos Statens kartverk. Kildene er fagsystemene Ecclesia og Gravlund, KAs gravplassdatabase, Helge Klingbergs fortegnelse over norske gravplasser og informasjon fra nettsidene til gravplassforvalterne.

For å sikre kvaliteten på kartet, trenger vi hjelp fra de lokale gravplassforvalterne for å finne eventuelle feil i navngiving og plassering. Vi setter stor pris på om de som kjenner gravplassene kan ta en titt og se at gravplassene er navngitt korrekt. Dersom flater er vesentlig feil i utstrekning, f.eks. på grunn av utvidelser, så meld også fra om det. Hvis det for eksempel står "gravplass" i stedet for kirkegård, kyrkjegard eller lignende, så vil vi og ha tilbakemelding. 

Kartet inneholder gravplasser som er i drift, men også nedlagte gravplasser der det er stående gravminner. I noen tilfeller er også flater for gamle gravplasser uten gravminner også avmerket. Private gravplasser er plassert inn der vi har hatt kilder for det. 

Tilbakemeldinger kan sendes på epost til gravplassdatabasen@ka.no.

Bygninger er også plassert i kartet der vi har posisjon på disse. Send gjerne melding der det mangler eller er feil på angivelse av bygninger, enten det er gravkapell, kirkebygg eller andre typer bygninger. 

Funksjoner i kartet:

  • Søk på gravplass, kirke, stedsnavn, kommunenavn
  • Slå på og av ulike kartlag (oppe i høyre hjørne)
  • Bytte bakgrunnskart (landskap, flyfoto etc)
  • Tegne inn markeringer som kan brukes som illustrasjon (ta skjermbilde av kart og markeringer)

Hva skal kartet brukes til?
Kartdataene inngår i dag i arbeidet med å identifisere kirkelige eiendommer som eies av OVF og som skal vurderes for eventuell eiendomsoverdragelse. Kartdataene vil og kunne benyttes i geoanalyser for å identifisere gravplasser som er utsatt for naturskade som flom, jordras etc. KA planlegger også på sikt å drifte en innsynsløsning på nett (tilsvarende appen som nå er i test) som man kan bruke på gravplassforvaltningens lokale nettsider for å informere publikum om hvor gravplassene i kommunen befinner seg. Man vil da kunne åpne kartet fokusert på hver enkelt kommune.

 

Powered by Cornerstone