Gravplass og krematorier

I Norge er det det registrert 2 146 offentlige gravplasser og per dato (2020) er det 26 krematorier.

I 2019 var det 40 684 dødsfall i Norge. Av disse ble 44 prosent kremert.  I overkant av 500 urner ble levert ut for askespredning.

I medhold av gravferdsloven skal gravlegging enten finne sted på offentlig gravplass eller gravplass anlagt av registrert trossamfunn. En finner utfyllende bestemmelser om gravplass og gravplassforvaltning i gravferdsforskriften og i lokale gravplassvedtekter.

Dersom avdøde er kremert, kan aksen spres i naturen etter søknad til fylkesmannen.
Mer informasjon om askspredning finner du ved å slå opp henvisningene under.

Oppdatert informasjon om gravplassforvaltning og gravplassdrift finner du i KAs 
Gravplassundersøkelse (PDF) som ble publisert i 2019.
 

Powered by Cornerstone