Gravferd, kremasjon og gravlegging

Gravferdsloven regulerer hvem som har rett til å sørge for gravferden og hvilke rettigheter og plikter som følger dette ansvaret. Med en utvikling mot mer sammensatte familieforhold og et større mangfold av preferanser og opplevde behov blir bestemmelsene i kapittel 2 viktige virkemidler for å sikre at de beslutningene som må tas i forbindelse med den enkelte gravferd får en mest mulig legitim forankring.
 

Powered by Cornerstone