Kirkebygg

Hvert sokn har minst én kirke, og det finnes til sammen om lag 1.630 kirker tilhørende Den norske kirke. Det er soknet som eier kirken og bestemmer hva den skal brukes til. Fellesrådet er ansvarlig for selve bygningen og gjør de økonomiske prioriteringene.

Etter tros- og livssynssamfunnsloven er det kommunen som har ansvar for å bevilge midler til bygging, drift og vedlikehold av kirker. Kirkene er underlagt tre ulike verneregimer: Fredet (før 1650), verneverdig (automatisk eller gjennom vedtak) og ikke vernet.

Mer om fredete og vernede kirker
Mer om eiendomsforhold
Kirkesøk.no

 

Powered by Cornerstone