Arbeidsgiveri

Fellesrådet er arbeidsgiver for alle kirkeansatte i kommunen, bortsett fra prestene og eventuelt prosten. Fellesrådet, i praksis fellesrådslederen, er nærmeste leder for kirkevergen. Kirkevergen har personalansvar og delegert arbeidsgiveransvar for alle de andre ansatte.

Lederen i fellesrådet er kirkevergen nærmeste leder og bør ha jevnlige samtaler med kirkevergen. Årlig medarbeidersamtale/utviklingssamtale er ikke lovpålagt, men det annbefales.

Som medlem av KA har fellesrådet overdratt det såkalte partsansvaret og er derfor forpliktet til å følge de avtaler som KA inngår med arbeidstakerorganisasjonene. Det forhandles om lønn hvert år og om andre betingelser annethvert år (dette kalles hovedoppgjør).

Alle stillingskoder/yrkesgrupper har en avtalefestet minstelønn som reguleres i de sentrale forhandlingene. Unntaket er kirkevergen, som forhandler sin lønn direkte med fellesrådet, vanligvis representert ved leder.

Mer om samarbeid og medbestemmelse
Mer om lederrekrutering og mal for ledersamtaler
Mer om KAs rådgivningstjeneste
Mer om avvikling av arbeidsforhold
Mer om HMS
Mer om KAs arbeid med tariff og hovedavtale

Powered by Cornerstone