For fellesrådsmedlemmer/Opplæring av nye fellesråd

Opplæring av nye fellesråd

Vinteren 2020 arrangerte KA opplæring for alle nyvalgte fellesrådsmedlemmer. Høsten 2020 vil vi i forbindelse med kontaktmøter i alle bispedømmer ha en bok med opplæring for fellesrådsledere.

Powered by Cornerstone