Arbeidsgiveri

Fellesrådet er arbeidsgiver for alle kirkeansatte i kommunen, bortsett fra prestene og eventuelt prosten. Fellesrådet, i praksis fellesrådslederen, er nærmeste leder for kirkevergen. Kirkevergen har personalansvar og delegert arbeidsgiveransvar for alle de andre ansatte.

Mer om samarbeid og medbestemmelse
Mer om lederrekrutering og mal for ledersamtaler
Mer om KAs rådgivningstjeneste
Mer om avvikling av arbeidsforhold
Mer om HMS

Powered by Cornerstone