Barnehager og korona

I koronatiden er barnehagene underlagt Udirs smittevernveileder for barnehagedrift. Udir har også en side med støtte til barnehagestyrer og -eier om bruk av veilederen.  

Åpne barnehager er ikke omfattet av forskriften om gjenåpning av barnehager og skoler. KA jobber politisk for å få på plass en egen smittevernveileder for åpne barnehager og klargjøre hva som skal til for at disse skal kunne åpne.

Powered by Cornerstone