Nasjonale kirkekontroller

KA kartlegger jevnlig tilstanden i norske kirkebygg. Disse nasjonale kirkekontrollene utføres hvert fjerde år. Den tredje og foreløpig siste kontrollen ble utført i 2013/2014 og rapporten ble offentliggjort høsten 2014. På denne siden finner du rapportene fra alle de tre kirkekontrollene som så langt er gjennomført.

Powered by Cornerstone