KA mener/KA-bloggen

KA-bloggen

Her publiseres ukentlige innlegg hvor Frank Grimstad og andre medarbeidere i KA bidrar med egne kommentarer og refleksjoner om aktuelle saker.

Uke 12:

Luther og kirkens organisering

"Bruk Lutheråret til "grasrot-teologi". Lutheråret bør fornye vår evne til å avsløre maktmisbruk og avdekke restene av øvrighetskirken." Det skriver Frank Grimstad i ukas blogg.

Uke 10:

Gå grundigere til verks

"Det er verdt innsatsen å gå grundigere inn i begreper og sentrale verdier i formålsparagrafen når Kunnskapsdepartementet snart skal vedta ny rammeplan for barnehager." Det skriver Øyvind Håbrekke i ukas blogg.

Uke 9:

Livssynsåpen og nøytral?

Det praktiske dialogarbeidet som foregår rundt gravlegging og tilrettelegging på gravplassene, viser vei til en framtidsrettet måte å leve sammen på, i et livssynsmangfold. Det skriver Øystein Dahle i denne ukas KA-blogg.

Uke 8:

Skal biskopen tilsettes eller velges?

"Ulike framtidige modeller for utpeking av Den norske kirke mest symboltunge lederstilling er på høring. Samtidig letes det etter egnede kandidater som kan etterfølge de nåværende biskoper både i Nidaros og Oslo." I denne ukens KA-blogg kommenterer Marit Halvorsen Hougsnæs  høringsnotatet om modeller for utpeking av biskoper.

Uke 7:

Utsettelse uten grunn

"Kulturministerens begrunnelse for å utsette satsingen på kirkebygg holder ikke. På tvers av ulikt forhold til tro må vi legge bort berøringsangsten og se at kirkene er vår felles historie og nasjonal kulturminnearv av stor betydning." Det skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 6:

Partiprogrammer..

"Denne vinteren og våren er det tid for at partiene vedtar sine partiprogrammer for den neste valgperioden. I KA følger vi spesielt med på både arbeidslivspolitikken og tro- og livssynspolitikken. Begge områder er under endring. Og endringene kan bli store…" Det skriver Frank Grimstad i KA-blogg i uke 6.

Uke 5:

Post Kirkemøte..

"Det 33. Kirkemøte er over. Vårt felles ønske om en livskraftig folkekirke krever en synode med legitimitet og sterk jordledning til det lokale." Det skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 4:

America first?

Trumps ord er kanskje et uttrykk for at vi står opp i et linjeskifte. Vi blir urolige av Trumps budskap om mer egeninteresse og mindre felleskap. Kanskje den viktigste konfliktlinjen i politikken fremover går mellom de som vil bygge murer og de som vil bygge broer. Hvem vinner? Det skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 3:

Mot en løsning på kirkens lederfloke?

For å løse lederkabalen i Den norske kirke må viktige forutsetninger om finansiering og ledelsesforståelse finne sin avklaring. Det skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i ukens KA-blogg der hun kommenterer den videre oppfølging av fjorårets Kirkemøtevedtak om arbeidsgiveransvar og ledelse.

Uke 2:

Fri folkekirke?

"Det er da grunn til å blankpusse de verdiene som Luther bidro med når det gjelder kall, motivasjon og tiltro til alminnelige kristelige mennesker som tar sin tro på alvor.  Luthers lære om det allmenne prestedømme var en frigjøringsrevolusjon som legger grunnlaget for en fornyelse av medlemmenes deltagelse i kirken."

Frank Grimstad reflekterer her over kirkereformen som fant sted ved nyttår og hvordan vi kan bruke endringene til utløse økt engasjement.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone