KA mener/Artikler og innlegg

Artikler og innlegg

Nedenfor finner du innlegg og kronikker fra KA.

Kirke og nasjon - historien fra Sverige
Båndene mellom folk og kirke er en realitet. Det er derfor grunn til å forvente at det fortsatt vil være sterke bånd mellom kommune og kirke, og mellom stat og kirke, også i fremtiden.

Av Øyvind Håbrekke, kommunikasjonssjef i KA

Kommunikasjon og kirke
Målet for kirkelig kommunikasjons­arbeid skal ikke være å unngå å svare, men å gi klarere og bedre svar og å lykkes­ i å formidle sitt eget budskap.

Av Øyvind Håbrekke, kommunikasjonssjef i KA

Er det mulig å skille kirke og stat?
Historien fra Sverige viser at man kan løsne organisatoriske og juridiske bånd mellom stat og kirke. Men båndene mellom kirkebygg og folk, og mellom kirkebygg og nasjon, er så sterke at de ikke lar seg klippe over.

Av Oddbjørn Sørmoen, fagdirektør i KA.
Kronikk i Aftenposten 28. juli 2016

Folkekirke i omstillingens tid
Norge er inne i omstillingens tid. Det gjelder også forholdet mellom stat og kirke. De kirkelige organer har derfor gitt klart uttrykk overfor staten for at Den norske kirke trenger økonomisk forutsigbare og forsvarlige rammebetingelser ikke bare under omstillingen, men også godt frem i tid.Det er viktig for å kunne sikre en fortsatt landsdekkende folkekirke.

Av Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA.
Kronikk i Aftenposten 8. april 2016

Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier
Kirkene forteller om 1000 års arkitektur, kunsthistorie, håndverk, sosialhistorie og kirkehistorie. Vi etterlyser en diskusjon om hvordan staten skal bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier.

Av Frank Grimstad, administrerende direktør i KA og Jørn Holme, riksantikvar
Kronikk i Aftenposten 1. april 2015

Regjeringen er uryddige om kirkens finansiering.
Av Øystein Dahle og Øyvind Håbrekke, KA
Innlegg i Vårt Land og Verdidebatt.

Ta to steg fram!
Av Øyvind Håbrekke, kommunikasjonssjef i KA.
Innlegg i Vårt Land og Verdidebatt.

Verdig gravferd for alle?
Av Bjarne Kjeldsen, seniorrådgiver i KA
Innlegg i Aftenposten

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone